อาจารย์เจี๋ยกับความตั้งใจ
 
E-mail
password
จำรหัส 1 วัน

 

\"อ.เจี๋ย-อ.ชัย\" ประกบคู่ติว ร.ร.บางบัวทอง-ศรีบุณยานนท์
3 เกจิดังติวเข้ม นร.เทศบาลบ้านมหาชัย
JIA ยกทีมติวสัญจรโรงเรียนมุกดาหาร
หนึ่งใจติวให้น้อง 2013 จ.พิษณุโลก
JIA ยกทีมติวเข้ม กสพท.นักเรียนนครสวรรค์
 
 
 
 

สถาบันกวดวิชาเจี๋ย
Junior Intelligent Academy (JIA)
โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย์เจี๋ย

            ดำเนินการจัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อาจารย์เจี๋ย - ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 25 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง โดยมีการมุ่งเน้นที่พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น จอ Smart Board, J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางการเรียนรู้, บัตรนักเรียน JIA ID Smart Purse, การชำระค่าเรียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะอาจารย์เชื่อว่า “เทคโนโลยีช่วยพัฒนาการศึกษา การศึกษาพัฒนาคน และคนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

            นอกจากนี้ สถาบันกวดวิชาเจี๋ยได้เรียนเชิญพันธมิตรทางการศึกษาที่เป็นสุดยอดในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปรับให้เป็นสถานศึกษาด้านสหวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ อ.เจี๋ยและครูเบญ , ภาษาไทย ครูลิลลี่, สังคม อ.ชัย, วิทยาศาสตร์ ทีม Super วิทย์, เคมี อ.ป๊อบ, พิสิกส์ ดร.ป้อม, ชีววิทยา พี่หมอเมศ, และภาษาอังกฤษ ทีม อ.A-Star เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาสำคัญ ๆ อย่างครบครัน

            ถึงขณะนี้สถาบันกวดวิชาเจี๋ย (JIA) ได้ดำเนินการสอนนักเรียนหลายต่อหลายรุ่น มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา รองรับนักเรียนที่สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากทั่วประเทศ


นโยบายของสถาบัน สู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศ
“6 G” TO BE EXCELLENT

Goal (เป้าหมาย)
      มุ่งพัฒนาความรู้และดึงศักยภาพในตัวนักเรียนออกมาให้มากที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ อย่างมีหลักการและเหตุผล

Great (ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์)
    มุ่งพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมหลักสูตรเนื้อหาคณิตศาสตร์ทุกบท ทุกระดับชั้น  

Growth (การเติบโต)
    มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ ด้วยการขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหญ่ ถึง 21 สาขา เพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วประเทศ เปิดทำการสอนวิชาต่างๆ ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, และวิทยาศาสตร์ 

Give & Privilege (พร้อมเป็นผู้ให้ความรู้และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และมอบสิทธิประโยชย์พิเศษสำหรับนักเรียน)
    มุ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จัดพื้นที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย และราคาไม่แพง
Genious (อัจฉริยะทางการเรียน)
    มุ่งปลูกฝังให้เด็กเห็นหัวใจสำคัญของการเรียน คือ ต้องเรียนด้วยความตั้งใจและเข้าใจเนื้อหา สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกทำโจทย์

Gen  Innovative  Technology (นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเด็กรุ่นใหม่) 

     Gen  Innovative  Technology = New  Gen  Innovative  Technology เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อกลุ่มนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ J Bloc พื้นที่ส่วนตัวทางวิชาการ ที่สามารถเลือกเรียนวิชาใด บทเรียนใดก็ได้ ตามใจตนเอง หรือติวเข้มข้นถึงที่บ้าน  โดยสามารถรับบริการผ่านระบบ Tutor Online

 
 
 

JIA
Google
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPhone 6
สาขาใหม่ เคพีเอ็นเจี๋ย (KPN-JIA)
บรรยากาศ ติวฟรี ก่อนสอบ กสพท. และคะแนนสอบ Pretest
คอร์สสอนสด คณิต ม.ต้น ครูพี่แม็ก
PAT ภาษาจีน โดย อ.เซี่ยงหญิง